Kohtuullisuutta

Onko viranomainen tehnyt liiketoimintaasi koskevan päätöksen, johon olet tyytymätön? Laadimme asiassasi oikaisupyynnön päätöksen tehneelle viranomaiselle ja jos se ei auta, valituksen hallinto-oikeuteen.

Yritystä ja yrittäjää koskevat tavallisesti seuraavat valtion tai kunnan viranomaisen päätökset: verotuspäätös, elinkeinon harjoittamista koskevat päätökset, liikennelupapäätökset, rakennuslupapäätökset, kaavoitusta koskevat päätökset jne.

Yhteistä näille päätöksille on se, että päätöksen on antanut valtion tai kunnan viranomainen.

Viranomaisen päätöksen ollessa väärä, henkilö tai yritys voi tehdä oikaisupyynnön päätöksen korjaamiseksi. Mikäli oikaisupyyntö ei johda toivottuun lopputulokseen, voidaan yleensä tehdä valitus hallinto-oikeuteen ja muutoksen haku korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikaisupyyntöjen ja valitusten laadinta on osa jokapäiväistä työtämme.