Taustatukea

Työelämän lait ovat mutkikkaat ja toisinaan jopa arvaamattomat. Olemme asiantuntijasi, kun tarvitset hyviä neuvoja, tietoa tai apua ongelmatilanteissa.

Avustamme työsopimusten laadinnassa, lomauttamisen menettelysäännösten ohjeistuksessa ja muissa työlainsäädännön kysymyksissä.

Erityisosaamistamme on yritysten ja yrittäjien avustaminen työsopimuksen päättämisiin liittyvissä riita-asioissa oikeussalien ulkopuolella ja oikeudenkäynneissä sekä käräjäoikeuksissa että hovioikeuksissa.

Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassaoleva, määräaikainen tai kumpaakin.

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla. Työnantajalla tulee olla erittäin vankat perusteet työsopimuksen irtisanomiseen. Sen tulee perustua taloudellisiin tai tuotannollisiin syihin tai työntekijän moitittavaan toimintaan. Työsopimuksen purkamisen edellytyksenä puolin tai toisin on pääsääntöisesti sopimusrikkomus, jonka johdosta toiselta osapuolelta ei voi edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Työntekijän lomauttamiseen tarvitaan samat edellytykset kuin työsopimuksen päättämiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä.