Kättä päälle

Sopimukset ovat kauaskantoisia. Kun toimintaympäristö tai sopimuskumppanin toiminta muuttuu, muutoksilla voi olla yllättäviä vaikutuksia. Huolella tehty sopimus varmistaa kummankin osapuolen edut ja toimii ohjenuorana myös muuttuneessa tilanteessa.

Sopimuksen laadinnassa Asianajotoimisto Laki-Forum Oy on oikea sopimuskumppani teille. Oikein laaditulla sopimuksella vältetään myöhempiä riitoja.

Kiinteistön ja irtaimen omaisuuden kauppakirja, kiinteistön vuokra- ja hallinnanjakosopimus, leasing- ja vuokrasopimus, liikehuoneiston vuokrasopimus, agentti- ja jälleenmyyntisopimus, franchising-sopimus sekä muut yhteistyösopimukset ovat esimerkkejä yritysmaailmassa tarvittavista sopimuksista. Sopimuksiksi voidaan lukea myös velkakirja, panttaussitoumus ja takaussitoumus sekä muut rahoituksen asiakirjat.

Sopimusriita on usein riidoista vaikein. Riita on syntynyt sopimuskumppanien välille – niiden, jotka aikaisemmin toteuttivat yhteistä intressiä. Riidat ratkaistaan toimestamme lähes aina neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, sopimusriidat ratkaistaan pääsääntöisesti käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Apua löytyy Asianajotoimisto Laki-Forum Oy:stä.