Hinnasto

Asianajan ja muiden asianajotoimistossa työskentelevien lakimiesten velvollisuuksiin kuuluu selvittää asiakkaansa mahdollisuudet saada oikeusturvavakuutuksen oikeusturvaetu tai valtion varoista maksettava oikeusapu. Suoritamme selvityksen heti toimeksiannon alussa.

Asianajotoimisto Laki-Forum Oy noudattaa palkkioperusteissa Suomen Asianajajaliiton vahvistamia yleisiä ohjeita. Tavanomaisesti palkkiot perustuvat sovittuihin tai hinnaston mukaisiin tuntiveloitusmääriin ja toimeksiannon suorittamiseen käytettyyn aikaan. Toimeksiannon sisällöstä riippumatta palkkio ei sisällä toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneita kuluja.

Aikaveloitus
(minimi 15 minuuttia)
ALV 0 % ALV 24 %
Asianajajat
AA Esa Luomajoki 230,00 €/tunti 285,20 €/tunti
AA Mari Hyrkäs 230,00 €/tunti 285,20 €/tunti
AA VT Jaakko Kuparinen 230,00 €/tunti 285,20 €/tunti
AA Jenni Luomajoki 200,00 €/tunti 248,00 €/tunti
AA Tiia Menna 200,00 €/tunti 248,00 €/tunti
Matka-aika 110,00 €/tunti 136,40 €/tunti
Toimistohenkilöstö 60,00 €/tunti 74,40 €/tunti

Tuntiveloitusmäärä voidaan edellä mainituista poiketen sopia tai sitä voidaan muuttaa asian laadun taikka muiden erityisten seikkojen perusteella.

Siinä tapauksessa, jolloin asiakkaamme saa oikeusapua valtion varoista, sovellamme tuntiveloitusperusteena oikeusavun palkkioperusteista annettua asetusta, jossa tuntiveloitusmääräksi on määrätty 110,00 € lisättynä arvonlisäverolla 24 % eli 136,40 €.

Kulukorvaukset ALV 0 % ALV 24 %
valokopiot 0,60 €/sivu 0,74 €/sivu
kilometrikorvaus 0,45 €/km 0,56 €/km
muut kulut laskutus aiheutuneiden kulujen mukaan

Hinnasto on voimassa 1.1.2016 alkaen.
Asianajotoimisto Laki-Forum Oy pidättää oikeudet muutoksiin.