Kohtuullisuutta

Onko viranomainen tehnyt päätöksen, johon olet tyytymätön? Laadimme asiassasi oikaisupyynnön ja jos se ei auta, valituksen.

Viranomaisen päätös koskee yleensä yksityisen henkilön kohdalla jotakin lupaa tai velvoitetta: verotuspäätös, rakennuslupa, kaavoituspäätös, lapsen huostaanotto, asumiskielto jne.

Yhteistä näille päätöksille on se, että päätöksen on antanut valtion tai kunnan viranomainen.

Viranomaisen päätöksen ollessa väärä, henkilö tai yritys voi tehdä oikaisupyynnön päätöksen korjaamiseksi. Mikäli oikaisupyyntö ei johda toivottuun lopputulokseen, voidaan yleensä tehdä valitus hallinto-oikeuteen ja muutoksen haku korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Oikaisupyyntöjen ja valitusten laadinta on osa jokapäiväistä työtämme.