Jatkuvuutta

Testamentti varmistaa poismenneen elämäntyön päätymisen juuri hänelle tärkeille ihmisille. Perunkirjoitus on pakollinen toimi, jota ennen pesää ei voida selvittää tai perintöä jakaa. Kaikki tarvitsemasi jäämistön hoitoon ja jakoon liittyvät asiantuntijapalvelut saat meiltä.

Testamentti on tarkasti muotomääräysten alainen asiakirja. Testamentti on laadittava taitavasti ja noudattaen erittäin tarkasti lakikielen termistöä, koska testamenttia tulkittaessa, ihminen, joka testamentin on allekirjoittanut, ei ole enää itse kertomassa määräyksen sisältöä.

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perukirjassa luetteloidaan vainajan varat ja velat, ja se toimii perintöverotuksen perustana. Perukirja on perusasiakirja myös myöhemmin tehtävälle ositukselle ja/tai perinnönjaolle. Perunkirjoitus on pakollinen toimitus.

Kuolinpesä on selvitettävä jakokuntoon. Pesänselvityksen voivat suorittaa pesän osakkaat itse tai käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä. Mikäli pesäselvitys ei luonnistu pesänosakkaiden omin toimin, pesänselvittäjän määräämistä voi hakea jokainen yksittäinen pesänosakas.

Perinnönjako voidaan suorittaa sopimusjakona kuolinpesän osakkaiden kesken. Mikäli perinnönjako ei luonnistu osakkaiden keskinäisin sopimuksin, voidaan perinnönjako toteuttaa toimitusjakona. Toimitusjaon tekee käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajan määräämistä voi hakea jokainen yksittäinen pesänosakas. Lähes poikkeuksetta myös osakkaiden keskinäisen sopimusperusteisen perinnönjaon varsinaisen sopimusasiakirjan laatii asianajaja.