Ratkaisuja

Käräjät, lakitupa, oikeus. Sanoilla on pelottava kaiku. Ensimmäinen askel on soittaa meille. Silloin asia on osaavissa käsissä.

Toimistomme asianajajilla ja lakimiehillä on laaja kokemus riita-asioiden ja hakemusasioiden oikeudenkäynneissä. Oikeudenkäynnin mittavien kustannusten johdosta on erittäin riskialtista osallistua oikeudenkäyntiin ilman asiantuntevaa asianajajaa tai lakimiestä.

Riita-asian oikeudenkäynti tapahtuu yksityisen henkilöiden ja/tai yritysten välillä. Hometalo, kosteusvaurio, hinnanalennus, kaupan purku, vahingonkorvaus, takaisinsaanti, sopimusriita, häätö, velan periminen, elatusapu, perinnönjaon moite, riitainen hakemusasia, tapaamisoikeusriita, huoltoriita, hakija, kantaja, vastaaja, asiaan osallinen, joutua oikeuteen jne. Edellä mainitut ovat esimerkkejä asioista, jotka liittyvät riita-asioiden oikeudenkäynteihin.

Riita-asioiden oikeudenkäynnit tapahtuvat käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa sekä toisinaan yritysasioissa välimiesoikeudessa.