Rauhaa

Asianajotoimisto Laki-Forum Oy auttaa, kun sovitaan tai riidellään vaikeista asioista, kuten lasten huoltajuudesta, tapaamisoikeuksista ja elatuksesta avioerossa tai sen jälkeen.

Avio- tai avopuolisoiden yhteisiin lapsiin liittyvät asiat tulevat lähes väistämättä käsiteltäviksi avio- tai avoeron yhteydessä. Kysymys on tällöin lasten huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeuksista.

Pääsääntö lapsen huollon osalta on vanhempien yhteishuolto. Lapsen huolto voidaan sopia vanhempien kesken. Sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, viime kädessä käräjäoikeus ratkaisee asian.

Tavanomaisesti se vanhempi, jonka luona lapsi ei pysyvästi asu, joutuu maksamaan lapselle elatusapua. Maksettavan elatusavun määrä voidaan sopia vanhempien kesken. Sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, voidaan asia saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Lapsella on oikeus säilyttää läheinen suhde kumpaankin vanhempaansa. Lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei pysyvästi asu. Tapaamisoikeus voidaan sopia vanhempien välisin sopimuksin. Sopimuksen vahvistaa lastenvalvoja. Tämäkin asia voidaan saattaa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.