Mustaa valkoisella

Kun kiinteistö tai huoneisto vaihtaa haltijaa tai omistajaa, laitamme paperit kuntoon. Vähänkään arvokkaammasta omaisuudesta puhuttaessa sopimukset on syytä laatia kirjallisesti, yksiselitteisesti ja yksityiskohtaisesti.

Omaisuutta, olipa se mitä tahansa, voidaan myydä tai lahjoittaa. Irtainta omaisuutta ovat esimerkiksi yhtiöiden osakkeet, yhtiömiesten yhtiöosuudet, ajoneuvot, maanvuokraoikeus jne. Kiinteää omaisuutta ovat maa-alueet ja niillä sijaitsevat rakennukset.

Urakkasopimus, vuokrasopimus, velkakirja, takaus, panttaussopimus ovat esimerkkejä sopimuksista ja muista asiakirjoista.

Kaikki edellä mainitut asiakirjat koskevat yleensä arvokasta omaisuutta tai muutoin isoja rahamääriä. Ei ole yhdentekevää kuka asiakirjan laatii.