Selkeyttä

Avioliitto on myös taloudellinen sopimus. Avio- tai avoeron sattuessa tehdään ositus, omaisuuden jako. Asianajotoimisto Laki-Forum Oy palvelee avio- ja avoliittoon liittyvissä sopimuksissa.

Aviovarallisuusoikeuden pääsääntö on puolittamisperiaate. Puolittamisperiaatteesta voidaan poiketa avioehtosopimuksella. Se on määrämuotoinen sopimus, joka lisäksi vaatii rekisteröinnin toimivaltaiseen maistraattiin.

Avioeroa haetaan toimivaltaiselta käräjäoikeudelta puolisoiden yhteisestä hakemuksesta tai toisen puolison yksin tekemästä hakemuksesta.

Ositus voidaan suorittaa, kun avioerohakemus on tullut vireille. Puolisot voivat suorittaa osituksen itse sopimusosituksena tai ositus voidaan toteuttaa pesänjakajan tekemänä toimitusosituksena. Pesänjakajan määrää käräjäoikeus. Pesänjakajan määräämistä voi hakea kumpikin puolisoista. Usein myös puolisoiden välisessä sopimusosituksessa käytetään asianajajaa varsinaisen sopimusasiakirjan laadinnassa.

Avopuolisoiden eroon voi myös liittyä omaisuuden ja velkojen järjestely. Avopuolisoiden yhteistalous voidaan purkaa lähes samalla tavalla kuin aviopuolisoiden välinen aviovarallisuussuhde. Omaisuus ja velat voidaan järjestellä avopuolisoiden yhteisin sopimuksin tai käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta.